www.doen-met-groen.nl

 

 Doen met Groen is een kleine onderneming die zich richt op het bieden van hulp en ondersteuning aan mensen die om wat voor reden dan ook problemen ervaren in hun dagelijks leven.

Dat kunnen problemen zijn op het gebied van participeren in de samenleving, onderwijs, arbeid, geld, relaties, gezin, kinderen, opvoeding en/of andere zaken.
 

Doen met Groen biedt hulp bij het arbeidsfitter worden door samen te werken met bedrijven dagbesteding in de zorg en groene sector. Het op doen van kennis, wennen aan werkritme, verbeteren van dag- en nachtritme, leren samenwerken is een greep uit de thema's waarbij ondersteuning en begeleiding wordt geboden. Dit gebeurt met allerlei werkzaamheden met name in en rond groen.

Als particulier of bedrijf kunt ook voor grond- en groenwerkzaamheden als onderhoud of aanleg van uw tuin, onderhoud aan bomen, boomwallen en bossen bij Doen met Groen terecht.

Doen met Groen biedt individuele begeleiding ten behoeve van maatschappelijke participatie. Gezinshulp, ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening past binnen het hulpaanbod van Doen met Groen. Zo ook praktische zaken als hulp bij post organiseren en formulieren invullen en andere thema's rondom het vergroten van zelfredzaamheid. 

Doen met Groen is 01-01-2018 opgericht door Jeroen Jansen.    Jeroen heeft 15 jaar werkervaring in de (jeugd)hulpverlening en meer dan 10 jaar werkervaring in de groensector. Afgelopen 3,5 jaren gecombineerde werkzaamheden in de zorg en 't groen.